Nó đã bị giết trong 99 phút!Người Tây Ban Nha đã giảm trong một thời gian siêu dài 10 phút.

Nó đã bị giết trong 99 phút!Người Tây Ban Nha đã giảm trong khoảng thời gian siêu dài 10 phút -thời gian dài [Cara Daftar Judi Bola trực tuyến]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 12 tháng 9: 12 tháng 9, với Lemar ở phút thứ 99 trong trận đấu thứ hai2-