HLV Park: ‘Tôi hỏi ý Quang Hải trước khi cho cậu ấy đá 90 phút’

HLV Park: ‘Tôi hỏi ý Quang Hải trước khi cho cậu ấy đá 90 phút’

“Các cầu thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Châu Ngọc Quang chơi tròn vai. Thái Quý tuân thủ chiến thuật.