Barca có thêm 103 triệu USD

Barca có thêm 103 triệu USD

“FC Barcelona thông báo bán 24,5% cổ phần của Barca Studios cho Orpheus Media, một công ty sản xuất