FCMoonhồihương“báitổ”trướcngàyratrận

Ba tuần trước khi HPL-S5 khởi tranh, đội bóng xứ Thanh FC Moon đã có chuyến đi hồi hương đề giao lưu cùng đội đội bóng anh em FC Tùng Sơn Anh.