ThayđổilịchthiđấuvòngcuốiHPLS4

ThayđổilịchthiđấuvòngcuốiHPLS4

BTC HPL S4 đã thông báo về việc đổi lịch thi đấu vòng 11 diễn ra sớm một ngày, tức chiều 3/12/2016 thay vì 4/12/2016 như dự kiến ban đầu.